Menu
Your Cart

Betingelser

Kjøpsvilkår Profilgenser.no

1. Over- / underleveranse

Ved levering av for lite eller for mye i henhold til avtale vil dette bli korrigert. 


2. Fraktkostnad

Fraktprisen som fremkommer i nettbutikken gjelder frakt til en adresse i Norge. Har du behov for splitting av ordre til flere mottakere på ulike lokasjoner eller leveranse utenlands, ber vi om at du kontakter oss direkte via telefon eller mail, for avklaring på fraktkostnad.


3. Produktpriser

Oppgitte priser er i Norske kroner (NOK) inklusive merverdiavgift. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av svingninger i valutakurser, forhøyede materialpriser, endrede tollsatser, lovpålagte avgifter og eventuelle skrivefeil / trykkfeil. I slike tilfeller vil du bli kontaktet av en av våre medarbeidere.


Oppsatte priser for produktene er inklusive trykk der det er vist. For produkter som ikke vises med trykt motiv tilkommer trykkekostnader dersom en ønsker trykk.


4. Produkter med trykk

Vær oppmerksom på at det ved logomerking kan forekomme en viss nyanseforskjell på fargene avhengig av materiale og bakgrunnsfarge. Logofarger vil også kunne ha ulike nyanser på ulike  

trykkemaskiner / metoder. Kunde kan alltid kjøpe et prøvetrykk til en avtalt pris dersom han vil forsikre seg at trykkfargen er helt korrekt. Kunde skal varsle selger om dette før korrektur på 

produktene godkjennes. Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe, og leveringstiden kan forlenges ved bestilling av prøvetrykk.

.


5. Leveringstid

Bindende avtaler gjelder ikke før kjøpers bestilling er skriftlig bekreftet av selger. Leveringstiden regnes fra senest:


a ) den dagen da bindende avtale er inngått

b ) dato for mottakelse av kjøpers godkjenning av utfallsprøve / korrektur.


Leveringstid fra ordredato er normalt 2-3 uker.


6. Force Majeure

Leveringstiden må aksepteres forlenget, når det inntrer forhold som er helt utenfor selgers kontroll og / eller omfattes av Force Majeure. Dette kan være bl.a. arbeidskonflikter, uforutsette 

militære øvelser eller skjerpet beredskap, importstopp/restriksjoner, naturkatastrofer, streik og lock-out, brann, ran og innbrudd. Hvis slike forhold inntreffer vil selger umiddelbart ta kontakt 

med kjøper.


7. Design/skisser

Skisser og design er Profilgenser sin eiendom og må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes i produksjon, jfr. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 

LOV-1961-05-12-2.


8. Betalingsbetingelser

For nye kunder som ønsker faktura istedenfor kontant betaling, vil selger gjennomføre en kredittanalyse. Dersom kredittanalysen vurderes som tilfredsstillende, gis det 10 dagers  

betalingsfrist mot faktura. Ved fakturabetaling tilkommer et fakturagebyr på kr. 70 - . For eksisterende avtalekunder gjelder samme betingelser som tidligere. Foretak som ikke er 

kredittverdige kan forskuddsbetale, enten på giro eller med kredittkort.

Kredittkort/bankort belastes når kjøpet er gjennomført i nettbutikken. 9. Eiendomsrett

Levert produkt forblir leverandørens eiendom til faktura er betalt i sin helhet.


10. Reklamasjon

Anmerkning om feil eller brist i leveransen, eller anmerkning om overskredet leveringstid skal skje snarest etter at kjøperen har merket dette eller burde ha merket dette. På ordinære 

produkter regnes vanlig reklamasjonstid på 8 dager fra varens mottakelse. Disse anmerkninger medfører, uansett tidspunkt for feilens oppdagelse, ikke andre følger for selgeren enn å  

levere nytt riktig produkt i.h.h.t. disse leveringsbestemmelser.

Det er 2 års reklamasjonstid på produkter som ikke er tilpasset. 


11. Retur

Samtlige varer med logotrykk produseres spesifikt for kjøper, noe som innebærer at alle ordre med logotrykk alltid er bindende. Kun slike returer der vi kan stilles til ansvar, f. eks ved 

feilekspedisjon, godkjennes uten ekstra kostnader for kjøperen. Retur må først godkjennes av selger. Eventuell retur av varer uten logo må avtales på forhånd. Hvis retur skal kunne avtales 

på tekstiler uten logomerking må originalemballasjen og label være ivaretatt. Ordre eller fakturadokument må vedlegges.

Det er 14 dages angrerett på alle kjøp. 

12. Annullering av ordre

Dersom en ordre ønskes annullert av kjøper må selger først innhente en godkjenning fra fabrikk, trykkeri eller leverandør. Kunde dekker samtlige påløpte kostnader, minimum 900 kr per ordre.